MASTER KLASSLAR

Özbəkistan

Özbəkistan

19/20/21 May - Daşkənt

Hindistan

Hindistan

16/17/18 Iyul Yeni Delhi Hindistan

Türkiyə

Türkiyə

20/21 Iyun Mersin Türkiyə

Krım

Krım

11/12 iyun Sevatopol Krım

Türkiyə

Türkiyə

7 iyun İstanbul Türkiyə

Amerika

Amerika

7/8/9 Avqust Los Angeles Amerika

Belçika

Belçika

8/9 Aprel Brussel Belçika

Kosovo

Kosovo

25/26 Aprel Pristina Kosovo

Hindistan

Hindistan

20/21/22 iyul Mumbai Hindistan

Rusiya

Rusiya

29/30 May Moskva Rusiya

Page 1 of 2